Про журнал

Назва журналу                                   Освітологічний дискурс

Абревіатура журналу                      OD

Видавець                                              Київський університет імені Бориса Грінченка

ISSN онлайнової версії                    2312-5829

 

Короткий опис журналу

Проблематика: «Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у відкритому доступі. Видання спрямовано на поширення досліджень з освітології. Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.

Фаховість: Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогічних наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).

 

DOI https://doi.org/10.28925/2312-5829

Галузь знань: Освіта / Педагогіка

Мова рукопису: українська, англійська
Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка
Періодичність публікацій: 4 випуски на рік (лютий, червень, вересень, листопад) 
Рік заснування: 2010

 

Інформація про індексування видання 

Анонси

ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ОСВІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС»

2023-09-04

Оголошено набір статей для публікації у електронному науковому фаховому виданні  «Освітологічний дискурс», № 4(43), 2023 р.

Кінцевий термін прийому рукописів – 15 листопада 2023 року.

Читати більше про ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ОСВІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС»